Your connection is unstable.
Please check your connection!

Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ
Dầu khí PVD
(PVD Offshore)

Xem thêm

Tin nổi bật

Giàn PV DRILLING III khoan thành công giếng khoan
Bunga - Aster 1 với phát hiện dầu khí tích cực

Công ty Hibiscus Petroleum (Malaysia) vừa thông báo phát hiện lần hai trữ lượng dầu tại
lô PM3 CAA, chiến dịch khoan do giàn khoan …

Giàn PV DRILLING III khoan thành công giếng khoan Bunga - Aster 1 với phát hiện dầu khí tích cực

Công ty Hibiscus Petroleum (Malaysia) vừa thông báo phát hiện lần hai trữ lượng dầu tại lô PM3 CAA, chiến dịch khoan do giàn khoan …

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu

PVD Offshore là một trong những đơn vị hàng đầu trong nước cung cấp dịch cụ Ứng cứu sự cố tràn dầu cho hầu hết các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí

Dịch vụ Kiểm định, Sửa chữa, Bảo dưỡng và Gia Công, Chế tạo các thiết bị khoan dầu khí

Xưởng Cơ Khí – PVD Offshore được thành lập từ năm 1997. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói (One-Stop Service) liên quan đến việc Kiểm định

Dịch vụ Cung Ứng Nhân
lực Khoan

Trải qua hơn 15 năm hoạt động, PVD Offshore hiện là Nhà cung cấp nhân lực khoan hàng đầu tại Việt Nam với đội ngũ nhân lực lành nghề, nhiều kinh nghiệm lên đến hơn

An toàn – Sức khỏe – Môi trường - Chất lượng